Skip to content

Heggerudstad AS Skog & Anleggsentreprenør

Firmaet Heggerudstad AS er en videreføring av enkeltmannsforetaket Harry Heggerudstad som startet i 1981. Han er i dag daglig leder av firmaet. Vi utfører jobber innenfor skog og anlegg, vårt arbeidsområde er Ringerike, hovedsakelig  Ådal, Hønefoss og nedre del av Sør-Aurdal.  Vi har to hogstmaskiner og to lastbærere som vi utfører alt av skogsarbeider med, hovedsaklig tynning og sluttavvirkning. Innen anlegg utfører vi jobber som tomter, veibygging og rehabilitering, v/a-anlegg etc

Vi har sjåfører med lang erfaring,  adk-bevis og fagbrev.

Anlegg | VA anlegg | Veibygging | Tomteutgraving | Vinter/sommervedlikehold | Skog | Sluttavvirkning | Tynning | Fremkjøring | Markberedning | Ungskogpleie

Skog

Vi Utfører alle typer skogsarbeider, fortrinnsvis sluttavvirkning og tynning. I sluttavvirkning har vi en John Deere 1270E og en Komatsu 855. 
I tynningslaget har vi John Deere 1170E og John Deere 1210E.

Vi hjelper deg med alt fra planlegging, hogst, graving av traktorveier, og eventuelt sporpynting dersom det skulle være aktuelt. Alt vårt arbeid utføres av fagfolk etter Norsk PEFC-standard.

Anlegg

Vi utfører alle typer gravejobber og anleggsjobber, store og små:

  • Veibygging og rehabilitering/grøfting
  • Veivedlikehold
  • Tomter, hus hytter, industribygg
  • Vann og avløp


Ta kontakt ang ditt prosjekt så hjelper vi deg med både søknader, prosjektering og gjennomføring.

Med egen ADK-rørlegger tar vi også hele jobben med både vann og avløpsanlegg. Med topp moderne gravemaskiner fra 10-22 tonn med gps, rotortilt, pigg, klype etc. kan vi hjelpe deg med meste.

Til massekjøring og for eksempel veiskraping har vi traktor og lastebil

Heggerudstad As

Hedalsveien 65,
3524 Nes i Ådal


Harry: Tlf  917 99 678
Epost: Harry.hegg@online.no

Espen: Tlf 4161 4967
Epost: Espen_hegg@hotmail.com

 

Telefon: 917 99 678